Women empowerment is een proces waarbij vrouwen gelijke rechten en kansen krijgen als mannen. Het is een beweging om gendergelijkheid tot stand te brengen en discriminatie op grond van geslacht uit te bannen. Bij Moon Yoga Club steunen we projecten voor vrouwen om de rechten en kansen van vrouwen te bevorderen in de meest kwetsbare gebieden in de wereld. Wij hebben nu twee projecten waarin we lokaal het verschil proberen te maken in Zuid Afrika en op Bali.

Waarom? Heb je even. Er zijn veel redenen waarom Karen en ik willen bijdragen  aan women empowerment projecten.

Ten eerste is het belangrijk te erkennen dat vrouwen even capabel zijn als mannen en gelijke kansen moeten krijgen. Women empowerment projecten geven vrouwen de kans om hun dromen na te jagen en hun eigen beslissingen te nemen. Ze kunnen financieel onafhankelijk worden en zijn in staat voor hun gezin te zorgen. Ten tweede dragen women empowerment projecten bij aan een betere wereld. Vrouwen worden vaak gediscrimineerd, wat kan leiden tot lagere lonen en minder kansen.

Women empowerment projecten kunnen helpen om een gelijker speelveld voor vrouwen op te creëren, waardoor ze dezelfde kansen krijgen als mannen.

Ten derde kunnen women empowerment projecten bijdragen aan het terugdringen van gendergerelateerd geweld. Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem en het is belangrijk dat er stappen worden ondernomen om dit terug te dringen.

Woman empowerment projecten kunnen steun en middelen bieden aan vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van geweld, en kunnen het probleem onder de aandacht brengen.

Ten slotte kunnen projecten voor vrouwenemancipatie helpen om gendergelijkheid in de wereld te bevorderen. Gendergelijkheid is belangrijk om een meer gelijke en rechtvaardige wereld te creëren.

In de ideale wereld krijgen vrouwen dezelfde kansen als mannen. Kortom, er zijn veel redenen waarom we allemaal zouden moeten bijdragen aan women empowerment projecten. Deze projecten kunnen helpen om een meer rechtvaardige samenleving te creëren, gendergerelateerd geweld terug te dringen en gendergelijkheid te bevorderen. Het is belangrijk dat we het belang van women empowerment erkennen en bijdragen aan deze projecten om een betere toekomst voor iedereen te creëren.

Wil je ook je steentje bijdragen? Door het kopen van een Zuid-Afrikaans crystal mobile gemaakt door kans arme Zuid-Afrikaanse vrouwen die geen Engels spreken of een Balinees armbandje gemaakt door een 100% female business op  Bali, steun je onze projecten. 100% van deze opbrengst investeren we in nieuwe women empowerment projecten. Kom ze bekijken in onze yoga boutique. Ze zijn een prachtig kado voor jezelf of om te geven. 

Crystal Mobile Women Empowerment

Liefs Irene

MOON YOGA CLUB is hét centrum voor persoonlijke ontwikkeling. Binnen MOON YOGA CLUB geloven wij dat iedereen een innerlijk kompas heeft dat je succesvol door het leven leidt, ‘your true north’. Wij bieden yoga, opleidingen en trainingen met als doel dat jij kan bouwen aan jouw sterkste, meest veerkrachtige en meest optimistische versie van jezelf.