Namaste
Het licht in mij groet het licht in jou.
Met de traditionele hindoebegroeting Namaste sluiten onze teachers
regelmatig een yoga practise af.
Maar wat betekend deze begroeting nu eigenlijk?
Namaste wordt in India maar ook op andere plekken in Zuidoost-Azie,
gebruikt om iemand welkom te heten, te bedanken of om waardering uit te
spreken voor de samen doorgebrachte tijd.
Namaste bestaat uit de combinatie van namas, een woord uit het Sanskriet
dan ‘aanbidden’, ‘waarderen’ ‘eer betonen’ of ‘eerbied’ betekent en te ‘aan
jou’ of ‘aan u’.
Als we eerbied voor iemand tonen door hem of haar te begroeten met
Namaste erkennen we indirect de gelijkwaardigheid, we bevestigen dat we
allemaal gelijk zijn.
Mijn ziel groet de jouwe of ‘Het goddelijke in mij erkent het goddelijke in jou.’
Het licht in mij groet het licht in jou.
Je kunt iemand begroeten door simpelweg Namaste te zeggen, maar je kunt
ook het bijbehorende gebaar maken:
Breng je handpalmen naar elkaar toe.
Houd ze in het midden ter hoogte van je borst.
Je vingers wijzen naar boven.
Je duimen raken je borstbeen.
Spreek het woord Namaste uit.
Breng je bovenlichaam naar voren in een lichte buiging.
Namaste doorbreekt barrieres en verschillen tussen mensen en zelfs tussen
culturen.
Een pracht gebaar als connectie dat al sinds meer dan vierduizend jaar
geleden wordt gebruikt.
Liefs, Karen
Bron: Namaste
Auteurs Hector Garcia & Francesc Miralles
January 24, 2024
Tags: namaste