Yin Yoga & Anatomy - 50hrs Teacher Training

SKU:

BARCODE:

PRODUCT TYPE:

VENDOR: MOON YOGA CLUB

€995.00

PRODUCT INFORMATION
CUSTOMER REVIEWS
PRODUCT INFORMATION
Juni 2021 geven twee internationale yoga docenten Anat Geiger en Marcel Vis Heil hun een 50 hrs Yin Yoga & Anatomy teacher training bij Moon Yoga Club. Dit is een 50 urige Yin opleiding in weekend modules. Na afloop ontvang je een certificaat van de internationale yoga organisatie Yoga Alliance. 
 
Er bestaan veel verschillende benaderingen van yoga, allemaal met een goede reden.

Deze Yin Yoga Teacher training concentreert zich op de Taoïstische principes van Yin en Yang, de twee complementaire basiskrachten in het universum. Yang staat voor kracht, ritme en herhaling, en Yin voor zachtheid, rust en gemak.

Een gezond en bevredigend leven heeft beide aspecten nodig in een goede balans: teveel Yang maakt iemand soms hard en agressief, teveel Yin kan zwakte of depressie veroorzaken. Onderdeel van onze yoga practice is het ontwikkelen van intuïtie en wijsheid om te zien wat we nodig hebben en wanneer. Sommigen neigen meer naar Yin, anderen naar Yang, maar iedereen heeft beide nodig. Het oefenen van houdingen is nog maar het begin: als de geest tot rust komt en het lichaam zich opent, komt er een bron van bruisende energie vrij, die ons in staat stelt ons volledige potentieel als mens te onderzoeken.

In een fysieke context bepalen Yin en Yang niet alleen de weefsels van het menselijk lichaam, maar ook beschrijven ze hoe onze lichamen bewegen ten opzichte van de elasticiteit van de gewrichten.

Spieren, bindweefsel en botten hebben elk hun eigen elasticiteit en reageren allemaal anders op belasting door yogahoudingen. Yin weefsels moeten daarom getraind worden op een Yin manier, en Yang weefsels op een Yang manier.

Botten zijn Yin, spieren zijn Yang en het bindweefsel daar tussenin. Kenmerk van een Yin oefening is rust, voor een langere tijd, terwijl weefsels worden belast, het bindweefsel in het bijzonder.

Wat leer je?

Deze Yin Yoga docentenopleiding is gebaseerd op de filosofische en anatomische principes als onderwezen door onze leraren Paul en Suzee Grilley.

Yin Yoga Asanas & Assisted Yin. Anatomie en onderzoek (skelet-/anatomische variaties, doelgebieden, houdingen analyseren op hun functie)

Deze training is bedoeld om je een diepgaand inzicht te geven in de menselijke anatomie. We gaan in op het vocabulaire van Yin Yoga houdingen en hun variaties en hoe ze te onderwijzen. Huiswerk en opdrachten maken onderdeel uit van de training, er is geen examen.

Dit is een 50-uurs opleiding, erkend door Yoga Alliance.

Wanneer?

Data 2021:

Zaterdag 5 & Zondag 6 Juni
Zaterdag 12 & Zondag 13 Juni
Zaterdag 19 & Zondag 20 Juni
Zaterdag 26 & Zondag 27 Juni

Lestijden zijn:

Zaterdag van 12:00 tot 18:00 uur
Zondag van 12:00 tot 18:00 uur

Dit is een 50-uurs opleiding, erkend door Yoga Alliance.
Huiswerk en opdrachten maken onderdeel uit van de training, er is geen examen.

Internationale Yoga Teachers

Zowel Anat Geiger en Marcel van de Vis Heil hebben intensief gestudeerd bij Paul en Suzee Grilley- grondleggers Yin Yoga. Anat is een van de vaste assistenten tijdens hun Teacher Trainings.

Anat Geiger
Boegbeeld van Yin Yoga in Nederland, ziel van Yoga Garden. Haar lessen zijn niet alleen met Yin en Yang gevuld, ze drijven vooral op haar wijsheid, humor en kracht. Anat’s yogakennis gaat diep en strekt ver- zij heeft de sleutel tot iedere wijze les die ze ooit heeft gehad en opent er deuren mee die anders voor je gesloten zouden blijven.

Marcel van de Vis Heil
Vader van de YogaGarden, Marcel heeft een enorme vakkennis op yogagebied. Als yogadocent is hij kalm, opmerkzaam en toegewijd, hij heeft oog voor detail.
Anusara Yoga heeft hem geleerd zijn hart te volgen, onvermijdelijk bracht hem dit naar Yin Yoga en Paul en Suzee Grilley. Zijn studies bij hen hebben zijn horizon verbreed.

Prijs

€ 995 incl btw

Literatuur (zelf aan te schaffen)
Yin Yoga by Paul Grilley, ISBN 978-1-935952-70-1 (blue cover with one picture on it).

Your Body Your Yoga, Bernie Clark, ISBN-13: 978-0968766538
Aanbevolen: Thieme Atlas of Anatomy: ISBN 3-13-142081-2

**English**

There are many different approaches to Yoga and all of them for good and valid reasons. Our Teacher training focuses on the Taoistic principles of Yin and Yang, the two fundamental and complementary main forces of the Universe. Yang is characterized by strength, rhythm and repetition, Yin by softness, stillness and ease.

A healthy and fulfilled life contains a healthy balance of both these aspects: too much Yang can turn someone rigid and aggressive, too much Yin may result in weakness or depression. It is part of our Yoga practice to develop the intuition and the wisdom to know what we need and when we need it. Some people are more prone to yin, others to yang, but everybody needs both. And the practice of postures is just the beginning: as the mind calms down and the body opens up, a well of vibrant energy emerges, allowing us to explore our full potential as human beings.

In a physical context Yin and Yang determine not only the tissues of the human body but they describe how our bodies move regarding the elasticity of the joints. Muscle, connective tissue and bone each have different elastic qualities and each respond differently to the stresses placed upon them by Yoga postures. Yin tissues should therefore be exercised in a Yin way and Yang tissues in a Yang way. Bones are Yin, muscles are Yang and connective tissue lies between the two. The characteristic of Yin exercise is stillness for long periods of time while tissues are being stressed, particularly connective tissue.

What you will learn
Our Yin Yoga Teacher Training is based on the philosophical and anatomical principles as taught by our teachers Paul and Suzee Grilley.
Anatomy and its explorations (skeletal/anatomical variations, target areas, functional analysis of postures)
Yin Yoga Asanas and Assisted Yin
The principles of Karma and Samskaras
The principles of Vrittis and Vasanas
Various meditation techniques


This training is meant to give you a thorough understanding of the human anatomy, which we believe will be immensely valuable in your teachings; we will look into the vocabulary of Yin Yoga postures and their variations and learn how to teach them.

Who is it for?
The training is meant for anybody who has been practicing yoga for at least a year, and has done Yin Yoga before.

Planning 2021
Dates for this program are 

Saturday 5 June& Sunday 6 June
Saturday 12 June & Sunday 13 June
Saturday 19 June & Sunday 20 June
Saturday 26 June & Sunday 27 June

Day schedule is as follows:
Saturday – 12:00-18:00 hrs
Sunday – 12:00-18:00 hrs

This is a 50-hour program, recognized by Yoga Alliance.
There will be ‘homework’ assignments; no examination is required.

Price: 995,- incl Vat

Books:
Yin Yoga by Paul Grilley, ISBN 978-1-935952-70-1 (blue cover with one picture on it).

Your Body Your Yoga, Bernie Clark, ISBN-13: 978-0968766538
Recommended: Thieme Atlas of Anatomy: ISBN 3-13-142081-2

CUSTOMER REVIEWS

Klik op "Mij best!" als je het oké vindt dat er cookies worden opgeslagen om soepeler te navigeren, het gebruik van de website te kunnen analyseren en onze marketingdoeleinden te ondersteunen.

Yin Yoga & Anatomy - 50hrs Teacher Training

Yin Yoga & Anatomy - 50hrs Teacher Training

€995.00
Pre-loader