Functional Vinyasa Teacher Training 100 uur

**Please find English description below
Wat is Vinyasa
Een van de meest populaire yoga stijlen, waarin houdingen worden beoefend in een continue flow. Snel of langzaam en alles daartussen. Vinyasa concentreert zich op gecoördineerde ademhaling en beweging, uithouding en het creëren van lichaamswarmte.
Wat is functionele yoga
Een benadering van yoga waarin we ons meer richten op wat de houding voor jou kan doen dan hoe de houding er uit ziet. Wij zijn allemaal uniek, de structuur van ons skelet, de flexibiliteit van onze spieren, onze emotionele reactie en gemoedstoestand, maken wie wij zijn. Onze yogabeoefening moet hier een afspiegeling van zijn.
In plaats van het proberen na te doen van een esthetische vorm, het kopiëren van een houding, proberen wij te begrijpen hoe een houding ons kan helpen en hoe deze om te vormen naar onze behoefte en mogelijkheden.
Functional Vinyasa Combineert dit beide, het is dynamisch, een creatieve flow die iedere beoefenaar helpt haar uniekheid en mogelijkheden te manifesteren. Zonder competitie en zonder frustratie.

Wat je leert:
Anatomie:
Fundamentele basisbegrippen van (beweging-s) anatomie, om les te geven in de belangrijkste yoga houdingen en deze te vormen naar de behoefte van iedere student.
Asana
Begrip van de functie van de houdingen, en hoe deze te beoefenen, dit opent de weg naar een langdurige, creatieve en bevredigende yogapractice.
Filosofie
Waar yoga verschild van andere bewegingsvormen is niet zozeer het fysieke aspect, dan wel de mogelijkheid on naar binnen te keren en jezelf op een eerlijke en vriendelijke manier te bekijken. Yogafilosofie kan os helpen op de zoektocht en het ontrafelen van oude gedragspatronen, en ons ondersteunen op onze weg van ontwikkeling en groei.

In deze tweeweekse (vinyasa) yoga intensive zullen de dagen als volgt worden ingedeeld:
- Beoefenen van yoga en meditatie
- Lezingen over anatomie ( botten, spieren en fascia)
- Houding techniek en aanpassingen
- Techniek van het lesgeven
- lezingen over filosofie
- oefenen in lesgeven

dit is een 100-urigen training, van het volledig hebben afgerond van deze training ontvang je een Yoga Alliance goedgekeurd certificaat.

Planning
Data: maandag3 augt/m 16 aug 2020.
Dagindeling is als volgt:
Maandag t/m vrijdag van 12:00 tot 18:00 uur
Zaterdag van 12:00 tot 15:00 uur
Zondag van 13:00 tot 18:00 uur
Dit is een 100-uurs opleiding, erkend door Yoga Alliance.
Huiswerk en opdrachten maken onderdeel uit van de training, er is geen examen.

Docenten
Zowel Anat Geiger en Marcel van de Vis Heil hebben intensief gestudeerd bij Paul en Suzee Grilley. Anat is een van de vaste assistenten tijdens hun Teacher Trainings.

Anat Geiger
Boegbeeld van Yin Yoga in Nederland, en ziel van de YogaGarden. Haar lessen zijn niet alleen met Yin en Yang gevuld, ze drijven vooral op haar wijsheid, humor en kracht. Anat’s yogakennis gaat diep en strekt ver- zij heeft de sleutel tot iedere wijze les die ze ooit heeft gehad en opent er deuren mee die anders voor je gesloten zouden blijven.

Marcel van de Vis Heil
Vader van de YogaGarden, Marcel heeft een enorme vakkennis op yogagebied. Als yogadocent is hij kalm, opmerkzaam en toegewijd, hij heeft oog voor detail.
Anusara Yoga heeft hem geleerd zijn hart te volgen, onvermijdelijk bracht hem dit naar Yin Yoga en Paul en Suzee Grilley. Zijn studies bij hen hebben zijn horizon verbreed en verstevigen het fundament van YogaGarden en hun Teacher Training.

Prijs
Prijs: 1.815,- incl 21% btw.
Reserveer je plek in de opleiding door een mail te sturen naar info@moonyogaclub.com

Literatuur
Your Body Your Yoga, Bernie Clark, ISBN-13: 978-0968766538
Aanbevolen: Thieme Atlas of Anatomy: ISBN 3-13-142081-2

**ENGLISH DECRIPTION
What is Vinyasa?
One of the most popular styles of yoga, where the postures are done in a dynamic, continuous flow, slow or fast or anything in between. Much focus is placed in coordinating breath and movement, on stamina and heat:
What is Functional Yoga?
An approach to yoga where we focus more on what a pose should do than on how it looks. We are all unique: our skeletal structure, muscular flexibility, emotional response, mental organisation and psychological inclination is our own, and our practice should express that. Instead of trying to perform a pose from the outside, copying a shape, we try to understand what the pose is supposed to do and then adapt it to our own needs and abilities.
Functional Vinyasa combines both: it is a dynamic, creative flow that allows for each practitioner to manifest their uniqueness and capabilities, without competition and with a lot less frustration!

You will learn:
Anatomy:
Understanding basic but fundamental anatomical principles in order to teach and adapt the main yoga poses to suit every student
Asana
Understanding the function of the poses and how to practice them to open the way to a long-lasting, creative and fulfilling practice
Philosophy
What differentiates yoga is not so much the physical movement as the willingness to turn the gaze inwards and look at ourselves with honesty and kindness. Yoga philosophy can be immensely helpful on our road to disentangle ourselves from our old behaviour patterns and supports us in our development and growth.


The course will be a two-week intensive; the days will be divided into:
- Practice of yoga poses and meditation
- Lectures on anatomy (bones, muscles, fascia)
- Technique of the poses and modifications
- Teaching techniques
- Lectures on philosophy
- Teaching practice

This a 100 hour training; by full completion you will receive a Yoga Alliance recognized certificate.

Planning
Dates for this programme are July 8 till July 21,  2019 
Day schedule is as follows:
Monday to friday van 12:00 tot 18:00
Saturday from 12:00 tot 15:00
Sunday from 13:00 tot 18:00 
This is a 100-hour program, recognized by Yoga Alliance.
There will be ‘homework’ assignments; no examination is required.

Teachers
Both Anat Geiger and Marcel van de Vis Heil have studied intensively with Paul and Suzee Grilley, Anat being one of the main assistants during their Teacher Trainings and completed her 1000 hour study with Paul and Suzee Grilley.

Anat Geiger
Other than having become a landmark of Yin Yoga, Anat is the soul of the YogaGarden. Her classes are not only seasoned with Yin and Yang but carried by wisdom, humor and strength. Anat’s yogic knowledge reaches deep and far and she holds every key to every teaching she has ever had and will use them to unlock whatever is needed at any given moment.

Marcel van de Vis Heil
Father to the YogaGarden, Marcel is a man of many yogic skills. He teaches his classes in a serene manner, observant and dedicated with a gentle eye for detail. His love for Anusara Yoga taught him to follow his heart, which inevitably brought him to Yin Yoga and Paul and Suzee Grilley. Following their teachings has widely broadened Marcel’s horizon and added to the foundation of the YogaGarden and their Teacher Training.

Price
Price: 1.815,- incl 21% btw.
Please send an email for more information and reservations to info@moonyogaclub.com

Books
Your Body Your Yoga, Bernie Clark, ISBN-13: 978-0968766538
Recommended: Thieme Atlas of Anatomy: ISBN 3-13-142081-2

FUNCTIONAL VINYASA TEACHER TRAINING 100 UUR

FUNCTIONAL VINYASA TEACHER TRAINING 100 UUR

MOON YOGA CLUB

€1,815.00
Een benadering van yoga waarin we ons meer richten op wat de houding voor jou kan doen dan hoe de houding er uit ziet. Wij zijn allemaal uniek, de structuur van ons skelet, de flexibiliteit van onze spieren, onze emotionele reactie en gemoedstoestand, maken wie wij zijn. Onze yogabeoefening moet hier een afspiegeling van zijn. 
In plaats van het proberen na te doen van een esthetische vorm, het kopiëren van een houding, proberen wij te begrijpen hoe een houding ons kan helpen en hoe deze om te vormen naar onze behoefte en mogelijkheden.
View details
Liquid error: Could not find asset snippets/.liquid